Zasady Gry Royal Quest

Zasady Gry

Poniższe zasady regulują obowiązki oraz granice obowiązujące Graczy w Royal Quest (dalej: Gra).

Dalszy udział w rozgrywce Royal Quest stanowi potwierdzenie zgody na przestrzeganie poniższych zasad, które są wiążące również na naszym Forum i Stronach Społecznościowych. Jeżeli nie akceptujesz dowolnej z poniższych zasad, przerwij rozgrywkę. 

Zasady istnieją aby rozgrywka każdego z graczy była uczciwa i przyjemna, są one obligatoryjne dla wszystkich graczy w Grze. 

Rezerwujemy sobie prawo do modyfikowania Zasad w dowolnym momencie. Gdy tak się stanie, zapewnimy Wam dostęp do zmienionej wersji na stronie i oficjalnym Forum Royal Quest. Nowe zasady stają się natychmiast obowiązujące i muszą być przestrzegane. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, zaprzestań korzystania z naszej strony. 

1. Zasady Ogólne

1.1. Gracze są zobowiązani do przestrzegania wszystkich zasad i obostrzeń zawartych w Zasadach Gry, Umowie Użytkownika Końcowego, zasadach tworzenia nazw oraz zasadach Forum i naszej Strony. 

1.2. Gracze są zobowiązani do poszanowania prawa innych graczy do udziału w grze i nie mogą doprowadzać do sytuacji, w której dostęp do gry zostałby z ich powodu utrudniony lub ograniczony osobie trzeciej. 

1.3. Administracja Gry nie bierze odpowiedzialności za wypowiedzi graczy na czacie oraz w listach w Grze i nie może być uznana za współodpowiedzialną za konsekwencje tychże. 

1.4. Gracze są zobowiązani do przestrzegania swoich lokalnych praw i obowiązków, a administracja Gry nie może zostać uznana za odpowiedzialną za ich naruszenie przez Graczy. 

1.5. Językami Gry są rosyjski, angielski oraz polski. Wsparcie techniczne jest dostępne jedynie w tych trzech językach. 

2. Zabronione Czynności

2.1. Konta Royal Quest

2.1.1. Kupno konta

Surowo zabronione jest kupowanie, przy użyciu prawdziwej waluty lub innych wymienialnych dóbr, postaci lub kont należących do innych Graczy, zarówno w samej grze jak i poza nią. Wyrażenie zainteresowania taką transakcją będzie odczytywane jako chęć jej przeprowadzenia.

2.1.2. Sprzedaż konta

 Surowo zabronione jest sprzedawanie, przy użyciu prawdziwej waluty lub innych wymienialnych dóbr, postaci lub kont należących do innych Graczy, zarówno w samej grze jak i poza nią. Wyrażenie zainteresowania taką transakcją będzie odczytywane jako chęć jej przeprowadzenia.

2.1.3. Dzielenie się kontem

Surowo zabronione jest udostępnianie swoich danych logowania do konta Gry innym osobom w celu umożliwienia im czasowego lub stałego dostępu do konta, niezależnie od tego czy uzyskano z tego tytułu zapłatę lub inną gratyfikację. Zastrzegamy sobie prawo do porównywania adresów IP i/lub innych danych pozostawianych w grze lub poza nią, co pozwoli określić czy więcej niż jedna osoba miała dostęp do danego konta. Jeżeli zajdzie podejrzenie, że taka sytuacja nastąpiła, wszystkie strony biorące udział we współdzieleniu konta, wraz ze swoimi pozostałymi kontami w Grze, uznane zostaną za winne naruszenia niniejszych Zasad. 

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie dla wszystkich Graczy zaangażowanych w sprzedaż/kupno/wymianę/współdzielenie kont. 

2.2 Handel i Podarunki

Poniższe aktywności uważa się za złamanie niniejszych Zasad, w przypadku przyłapania na gorącym uczynku lub uzasadnionego podejrzenia. 

2.2.1. Sprzedaż lub próba sprzedaży przedmiotów, walut i dóbr z Gry, dokonywana w samej Grze lub poza nią, zarówno z użyciem realnych środków płatniczych jak i dowolnych innych dóbr. Wyrażenie zainteresowania dokonaniem takiej sprzedaży/wymiany może zostać odczytane jako intencja i jest karane z tą samą surowością. 

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.2.2. Zakup lub próba zakupu przedmiotów, walut i dóbr z Gry, dokonywana w samej Grze lub poza nią, zarówno z użyciem realnych środków płatniczych jak i dowolnych innych dóbr. Wyrażenie zainteresowania dokonaniem takiej transakcji może zostać odczytane jako intencja i jest karane z tą samą surowością. 

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.3. Automatyzacja rozgrywki: Tworzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie oraz używanie oprogramowania lub sprzętowego wsparcia umożliwiającego automatyzację rozgrywki i/lub emulowanie obecności gracza w Grze w dowolny sposób;

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.4. Nadużycia: wykorzystywanie błędów oprogramowania na swoją korzyść i/lub w sposób szkodliwy. Każdy napotkany błąd powinieneś/powinnaś zgłosić natychmiast naszej Pomocy Technicznej;

Kara: Zawieszenie konta od 30 dni do 5 lat włącznie, zależnie od szkodliwości podjętych działań.

2.4.1 Nadużycie: tworzenie wielu kont w celu uzyskania korzyści w grze, a także nadużywanie bonusów konta gracza (codzienne nagrody w grze, darmowe kody promocyjne itp.)

Kara: Zawieszenie gry na okres do 5 lat dla wszystkich kont gry przyłapanych na nadużyciu.

2.5. Oszustwo związane z płatnościami za Usługi:

Wykorzystywanie kredytowych form płatności bez jednoczesnej spłaty/zwrotu części kredytowej oraz wszelkie pozostałe formy działalności, której celem jest zatajenie faktu wykorzystania lub uzyskanie korzyści bez jednoczesnej spłaty/zwrotu dokonanych opłat.

Odwołanie pomyślnie dokonanej płatności za uzyskane Usługi, skorzystanie z opcji zwrotu / chargeback etc. 

Jakiekolwiek próby dokonania powyższych i/lub korzystanie z dóbr uzyskanych od innych graczy poprzez naruszenie Zasad Gry. W takim wypadku administracja usunie z konta nienależne elementy lub ich ekwiwalent, blokując konto. 

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.6. Obrazy i obelgi: niniejszym zgadzasz się nie powtarzać plotek, obelg oraz innych informacji obraźliwych dla Gry, administracji oraz innych graczy, zarówno w Grze jak i poza nią. 

Kara: Zawieszenie konta od 7 dni do 5 lat włącznie, zależnie od szkodliwości podjętych działań.

2.7. Spam (ogłoszenia i wiadomości nie związane z rozgrywką), flood (ciągłe powtarzanie, kopiowanie etc. Informacji) oraz reklamowanie dowolnych osób/instytucji trzecich na dowolnym z kanałów komunikacyjnych Gry. 

Kara: Zawieszenie konta od 7 dni do 5 lat włącznie, zależnie od szkodliwości podjętych działań.

2.8. Stosowanie podczas Gry oraz we wszystkich bez wyjątku kanałach i rodzajach wiadomości w tym w szczególności nienormatywnego słownictwa, zniewagi, gróźb użycia przemocy lub fizycznej rozprawy, reklamy narkotyków, materiałów pornograficznych lub innych zasobów zawierających takie ogólnodostępne materiały, propagandy braku tolerancji wobec rasowej, narodowej, wyznaniowej, kulturowej, ideologicznej, płciowej, językowej lub politycznej przynależności.

Kara: Blokada dostępu do czatu i/lub zawieszenie konta od 4 godzin do 6 miesięcy.

2.9. Umyślne blokowanie lub utrudnianie innym Graczom dostępu do Gry oraz utrudnianie lub uniemożliwianie Administracji wykonywania swoich obowiązków. 

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.10. Publikowanie lub udostępnianie plików zawierających m.in. wirusy, trojany, robaki komputerowe, bomby czasowe, programy typu cancelbot, uszkodzone pliki lub dane, lub innego podobnego oprogramowania mogącego uszkodzić Grę lub zaburzyć funkcjonowanie cudzych komputerów.

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie oraz usunięcie wszystkich postaci i/lub przedmiotów w Grze.

2.11. Podawanie się za pracownika Administracji lub jej partnera podczas kontaktowania się z innymi użytkownikami.

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.12. Rozpowszechnianie, wykorzystywanie lub umyślne pozyskiwanie informacji umożliwiających uzyskanie dostępu do kont Użytkowników w Grze lub na stronie internetowej Gry. Rozpowszechnianie hiperłączy do innych zasobów zawierających takie informacje oraz wykorzystywanie informacji pozwalającej uzyskać dostęp do kont innych Użytkowników w Grze lub na stronie internetowej Gry.

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.13. Włamanie/usiłowanie włamania do części składowych programu i/lub przechwycenie danych wysyłanych do serwera lub przez niego wysyłanych. Wszelkie modyfikacje, zmiany, dekompilacje, sprzedaż, rozpowszechnianie zmodyfikowanych materiałów Gry w całości lub częściowo. Wykorzystywanie błędów w programie, modyfikowanie kodu programu, uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do serwera i bazy danych Gry. W osobnych przypadkach Administracja ma prawo niezwłocznie uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Gry i zwrócić się do organów państwowych celem zbadania, czy czynności wykonane przez daną osobę noszą znamiona przestępstwa zgodnie z Kodeksem Karnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innymi analogicznymi przepisami państw, w których przebywa osoba naruszająca przepisy.

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie oraz usunięcie wszystkich postaci i/lub przedmiotów w Grze.

2.14. Prawa Autorskie i Własność Intelektualna:

2.14.1. Działanie lub zachęcanie do działań w celu sfałszowania, usunięcia lub wyłączenia dowolnych informacji dot. praw autorskich, szczególnie wskazań autorstwa, prawnej walidacji praw autorskich i podobnych informacji/wiadomości w tym także oznaczeń pochodzenia oprogramowania i innej treści. 

2.14.2. Zobowiązujesz się unikać (wyjąwszy obszary wyraźnie wskazane w tych Zasadach) kopiowania, powielania, sprzedawania, wymieniania oraz komercyjnego wykorzystywania dowolnej części Gry, Forum i Stron Społecznościowych, Usług (w tym swojego Konta w Grze), Materiałów z Gry i dostępu do stron i materiałów związanych z Grą.  

Kara: Zawieszenie konta do 5 lat włącznie.

2.15. Oszustwa w świecie gry w czasie dokonywania transakcji handlowych i/lub wymiany, niezależnie od formy (handel/list/inne), wszelkie czynności wprowadzające innych graczy lub administrację w błąd, celem uzyskania nienależnych, z punktu widzenia mechaniki gry, korzyści.

Jakkolwiek wszelkie działania mające na celu oszukanie innych graczy będą ścigane i karane przez administrację, każdy z graczy jest postrzegany jako osoba odpowiedzialna za podejmowane działania. Utracone w wyniku źle przeprowadzonych transakcji przedmioty i dobra nie będą zwracane/odtwarzane. Prosimy o korzystanie z bezpiecznych sposobów wymiany/handlu przewidzianych w mechanice gry. 

Kara: Zawieszenie konta od 30 dni do 5 lat włącznie, zależnie od szkodliwości podjętych działań.

2.16. Używanie niestosownych nazw postaci lub gildii, w tym określeń obraźliwych, obscenicznych lub niewymawialnych, a także nazw stworzonych celowo w taki sposób, by szkalowały reputację innych użytkowników lub Administratorów.

Kara: Wymuszenie zmiany nazwy Gildii lub Postaci, w wypadku nazw szczególnie rażąco łamiących powyższą Zasadę możliwe jest zastosowanie kary w postaci wykluczenia z gry poprzez blokadę pojedynczego konta lub dostępu do gry nałożonego na osobę/osoby powiązane z ww. działaniami na okres od 30 dni do 5 lat. W wypadku uporczywego łamania powyższej Zasady Gry kara ta może być zastosowana także wobec całej Gildii i wszystkich jej Członków.

3. Następstwa naruszeń zasad

3.1. Administracja samodzielnie, jednostronnie stwierdza, co jest naruszeniem niniejszych Zasad Gry.

3.2. W razie naruszenia Zasad Gry przez Użytkownika Administracja ma prawo według swojego uznania zastosować następujące sankcje:

ograniczyć korzystanie z czatów wewnątrz Gry;

przymusowo zmienić nazwę postaci, gildię, obiekty w Grze;

skonfiskować przedmioty, walutę obowiązującą w Grze, inne dobra w Grze;

ograniczyć, wstrzymać lub całkowicie odciąć dostęp do konta;

usunąć postacie lub zarejestrowanych użytkowników.

3.3. Masowe naruszenie Zasad Gry przez członków tej samej gildii może skutkować nałożeniem kary na całą gildię, łącznie z jej rozwiązaniem lub usunięciem wedle jednostronnego uznania Administracji.


3.4. Odwołania od nałożonych kar

3.4.1. Możesz odwołać się od nałożonej kary (blokady dostępu do Gry, Forum lub stron społecznościowych), jednak musisz uczynić to w odpowiedniej formie i w ciągu 7 dni kalendarzowych od nałożenia kary. 

3.4.2. Wszystkie pytania i odwołania dot. uprawnienia i zasadności poniższych Zasad oraz nałożonych kar muszą zostać zgłoszone poprzez system zgłoszeń Pomocy Technicznej. 

3.4.3. Zgłoszenia złożone przez osoby trzecie zostaną zignorowane – dyskusje zostaną podjęte jedynie w przypadku zgłoszeń dot. konta zgłaszającego. 

3.4.4. Możesz dołączyć zrzuty ekranu aby lepiej przedstawić swoje zgłoszenie, jednak muszą one spełniać poniższe wymogi:

Zrzuty ekranu muszą być wykonane poprzez przycisk Print Screen. Zmiana nazwy, rozmiaru lub formatu pliku jest zabroniona. Zrzuty wykonane przez osoby trzecie zostaną pominięte z uwagi na ryzyko ich modyfikacji. 

Zrzuty ekranu wykonane później niż 7 dni od incydentu, którego dot. zgłoszenie, zostaną pominięte. 

Gdy zgłoszenie dotyczy rozmów na czacie, zrzut ekranu musi ukazywać w pełni rozwinięte okienko czatu. 

3.4.5. Zgłoszenie i Odwołania będą rozpatrywane przez Administrację i mogą skutkować nie podejmowaniem żadnych akcji, zmniejszeniem a nawet zwiększeniem nałożonej kary.

3.4.6. Zgłoszenia i Odwołania będą rozpatrywane przez Administrację w terminie do 10 dni od pojawienia się ostatniej istotnej dla sprawy informacji. 

3.4.7. Decyzje Administracji dot. odwołania są ostateczne i wszelkie ponowne zgłoszenia, formalne i nieformalne, nie będą rozpatrywane. Uporczywe „zasypywanie” członków administracji przypomnieniami i/lub ponownymi zgłoszeniami może zostać odczytane jako niepożądane i skutkować nałożeniem kolejnych/cięższych kar na Twoje konto. 

3.4.8 Zgłoszenia przypadków naruszenia, których termin przedawnienia w momencie odwołania jest dłuższy niż 365 dni, nie podlegają rozpatrzeniu.